Jod CZDA 100 g Stanlab

 • Dodaj recenzję:
 • Kod produktu: 0000012637
 • Producent/Dystrybutor: Stanlab
 • Kod producenta: 10180002527201
 • Dostępność: W naszym magazynie jest duża ilość!
 • Czas realizacji: 24h
 • szt.
 • 32,99 zł / szt.
Data min. trwałości:2020/09/30
Zawartość netto:0,1  kg
Cena kat. za 1kg :329.90 zł

JOD

Gatunek: Czysty do analizy - CZDA
Numer CAS: 7553-56-2
Oznakowanie WE: 231-442-4
Numer indeksowy: 053-001-00-3
Numer rejestracji: 01-2119485285-30-xxxx


Zawartość opakowania netto: 100 g

Uwaga niebezpieczeństwo : H302+312+332 działa szkodliwie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania.

H315 działa drażniąco na skórę.

H319 działa drażniąco na oczy.

H335 może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H372  powoduje uszkodzenie narządów ( tarczyca ) poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. 

H400 działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

P280  stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P304+340 w przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P305+351+338 w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P312 w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub z lekarzem.

P403+233 przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P501 zawartość/ pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

 

Producent:

"STANLAB" Sp. J. P. Mączka, K. Bryda

ul. K. Olszewskiego 13

20-481 Lublin

 

Nasze atuty

 • Szybka realizacja zamówień
 • Wszystkie produkty widoczne w sklepie posiadamy w magazynie
 • Pod ceną określone są daty minimalnej trwałości
 • Możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji
 • Niskie ceny wysyłki
 • Duży wybór rodzajów dostawy (Pocztex, Kurier DPD, Kurier Inpost, Paczkomaty, Odbiór Osobisty Wrocław)
 • Płatności: przelew, PayU, pobranie, na miejscu (kartą lub gotówką)
 • Niskie ceny produktów, dużo promocji
 • Rabaty dla stałych klientów
 • Duży wybór (ponad 4000 zdrowych produktów)
 • Ciągły rozwój, dużo nowości
 • Doświadczenie: sprzedajemy w Internecie już ponad 6 lat
 • Dziesiątki tysięcy zadowolonych klientów